Cursusagenda

Home » Vertrouwenspersoon in het MKB

Vertrouwenspersoon in het MKB

Datum: 19-03-2019
Eind datum: 19-03-2019
Begintijd: 09:00
Eindtijd: 16:00
Locatie: Datispienter - Zutphen
Prijs: €475,00

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Op 18 september 2018 organiseren wij een 1-daagse training ‘Vertrouwenspersoon in het MKB’.  Tijdens deze training krijg je inzicht in de positie, taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon. Tevens leer je medewerkers opvangen, ondersteunen en raadgeven.

Cursusagenda