verzuim en preventie

Home » vakgebieden » smart HR » verzuim en preventie

verzuim en preventie

Wist u dat ziekte slechts één van de acht mogelijke oorzaken is, waardoor iemand verzuimt te werken? Overmatig verzuim is geen op zichzelf staand probleem, het is een symptoom. Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, zowel op het werk als privé, speelt een cruciale rol om lekker aan ’t werk te kunnen zijn.

VitaMee gelooft sterk in het eigen vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van leidinggevenden en werknemers, ook op het gebied van arbo- en verzuimbeleid. Dit houdt in dat een werknemer tijdens zijn of haar verzuim communiceert mét en begeleid wordt dóór zijn of haar direct leidinggevende.

Wél bieden we je hierbij ondersteuning aan en functioneren we graag als klankbord. We bieden begeleiding en training door professionals op het gebied van preventie, re-integratie en arbo. Ook het voldoen aan alle Wet Verbetering Poortwachter- en UWV verplichtingen is hierdoor goed geregeld.

We hebben onze ondersteuning vormgegeven in twee abonnementen:

A. VitaMee VerzuimZelf

B. VitaMee VerzuimSamen

 

A. VitaMee VerzuimZelf

€ 25,33 per medewerker per jaar

Een voordelig pakket voor wanneer u de regie rondom verzuim in eigen hand wilt houden, maar gebruik wilt maken van een online verzuimapplicatie. Daarbij kunt u terugvallen op een vaste externe casemanager en één loket voor alle gecertificeerde deskundigen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en het tijdig uitvoeren van de verplichte protocollen. De diensten van VitaMee zijn modulair inzetbaar.

B. VitaMee VerzuimSamen

Maatwerk

Een alomvattend pakket voor wanneer je intensief ondersteund wilt worden bij het verzuimproces, in overeenstemming met je eigen protocollen en alle Wet Verbetering Poortwachter- en UWV-verplichtingen. Door duidelijke afspraken met en tussen werknemer, werkgever, bedrijfsarts en overige specialisten, zorgt de casemanager van VitaMee voor een geleidelijke, maar spoedige werkhervatting. De begeleiding is gericht op het totale verzuim. VitaMee investeert in het leren kennen van jullie organisatie en medewerkers. Alle interventies van de casemanager zijn inbegrepen. De inzet van bedrijfsartsen en andere deskundigen is modulair en gebeurt altijd in overleg.

Meer weten?

Neem contact op met chanika@vitamee.nl of bel: 0544-353000