Integrale Arbodienst

Ziek zijn is slechts één van de acht mogelijke oorzaken waardoor iemand verzuimt om te werken. Overmatig verzuim is op zichzelf geen probleem. Het is een symptoom. Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, zowel op het werk als privé, speelt een cruciale rol om lekker aan ’t werk te kunnen zijn. Voor verzuimbegeleiding, (Periodiek) Arbeidsgezondheidskundig Onderzoeken, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), aanstellings- of chauffeurskeuringen, werkplekonderzoeken, training en coaching van medewerkers en leidinggevenden ben je bij ons aan het juiste adres.

Onze deskundigen begeleiden bedrijven en medewerkers bij alle zaken rondom verzuim volgens de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001.

Onze werkwijze

De Inzetbaarheidscoach voert de praktische verzuim/inzetbaarheidsbegeleiding uit onder eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Zij vormen samen het verzuim- en preventieteam. De bedrijfsarts heeft toegang tot alle dossiers waar hij verantwoordelijk voor is en checkt periodiek de lopende verzuimdossiers. Hij heeft de bevoegdheid om in te grijpen in de verzuimbegeleiding of een verzuimende medewerker op te roepen.

De Inzetbaarheidscoach en bedrijfsarts hebben elke vijf weken contact over de verzuimdossiers. De Inzetbaarheidscoach legt bij elk eerste contact met de cliënt uit dat hij/zij onder taakdelegatie werkt, in opdracht van en namens de Bedrijfsarts.

Ook legt de Inzetbaarheidscoach uit dat hij/zij een onafhankelijk adviseur is die zowel werkgever als werknemer adviseert en dat een medische beoordeling, indien nodig, uitgevoerd kan worden door de bedrijfsarts. De medewerker heeft in het kader van verzuimbegeleiding altijd het recht om de bedrijfsarts te consulteren.

De Inzetbaarheidscoach dient deze wens te honoreren en direct een afspraak bij een bedrijfsarts in te plannen. I.v.m. Covid-19 worden spreekuren nu veelal op afstand gehouden. Het contact tussen bedrijfsarts en/of taakgedelegeerde vindt plaats telefonisch of via FaceTalk.

Tarieven

Eigen beheer

€ 30
00
jaar / medewerker

  • Een professioneel online verzuimsysteem
  • Werknemersportal
  • Terugvallen op een vaste externe casemanager
  • Eén loket voor alle gecertificeerde deskundigen
  • Eigen verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de uitvoeren van de verzuimprotocollen
  • De diensten van VitaMee zijn modulair inzetbaar

Meer informatie

Volledig uit handen

€ Op aanvraag

  • Een alomvattend pakket voor wanneer je intensief ondersteund wilt worden bij het verzuimproces
  • In overeenstemming met eigen protocollen en alle Wet Verbetering Poortwachter- en UWV-verplichtingen
  • Alle interventies van de casemanager zijn inbegrepen.
  • De inzet van bedrijfsartsen en andere deskundigen is modulair en gebeurt altijd in overleg

Meer informatie

Wil je meer weten over de tarieven? Neem gerust contact op via 0544 353 000 of info@vitamee.nl