Integrale Arbodienst

Ziek zijn is slechts één van de acht mogelijke oorzaken waardoor iemand verzuimt om te werken. Overmatig verzuim is op zichzelf geen probleem. Het is een symptoom. Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, zowel op het werk als privé, speelt een cruciale rol om lekker aan ’t werk te kunnen zijn. Voor verzuimbegeleiding, (Periodiek) Arbeidsgezondheidskundig Onderzoeken, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), aanstellings- of chauffeurskeuringen, werkplekonderzoeken, training en coaching van medewerkers en leidinggevenden ben je bij ons aan het juiste adres.

Onze deskundigen begeleiden bedrijven en medewerkers bij alle zaken rondom verzuim volgens de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001.

Onze werkwijze

De Inzetbaarheidscoach voert de praktische verzuim/inzetbaarheidsbegeleiding uit onder eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Zij vormen samen het verzuim- en preventieteam. De bedrijfsarts heeft toegang tot alle dossiers waar hij verantwoordelijk voor is en checkt periodiek de lopende verzuimdossiers. Hij heeft de bevoegdheid om in te grijpen in de verzuimbegeleiding of een verzuimende medewerker op te roepen.

De Inzetbaarheidscoach en bedrijfsarts hebben elke vijf weken contact over de verzuimdossiers. De Inzetbaarheidscoach legt bij elk eerste contact met de cliënt uit dat hij/zij onder taakdelegatie werkt, in opdracht van en namens de Bedrijfsarts.

Ook legt de Inzetbaarheidscoach uit dat hij/zij een onafhankelijk adviseur is die zowel werkgever als werknemer adviseert en dat een medische beoordeling, indien nodig, uitgevoerd kan worden door de bedrijfsarts. De medewerker heeft in het kader van verzuimbegeleiding altijd het recht om de bedrijfsarts te consulteren.

De Inzetbaarheidscoach dient deze wens te honoreren en direct een afspraak bij een bedrijfsarts in te plannen. I.v.m. Covid-19 worden spreekuren nu veelal op afstand gehouden. Het contact tussen bedrijfsarts en/of taakgedelegeerde vindt plaats telefonisch of via FaceTalk.

Wij werken volgens de Algemene voorwaarden versie 1.2 d.d. 01012020 VitaMee BV..

Tarieven 2023

Aansluitkosten € 37,50 per medewerker / jaar

  • Een professioneel online verzuimsysteem
  • Werknemersportal
  • Eén loket voor alle gecertificeerde deskundigen
  • De diensten van VitaMee zijn inzetbaar op orderbasis of afname van een Strippenkaart
  • Complete ondersteuning in het verzuimproces en proactief advies in de verzuimpreventie
  • In overeenstemming met eigen protocollen en alle Wet Verbetering Poortwachter- en UWV-verplichtingen

Meer informatie

Wil je meer weten over de tarieven?

Neem gerust contact op via 0544 353 000 of info@vitamee.nl