Investeren in menselijke waarde

Dé integrale arbodienst voor de Achterhoek en Liemers.

Wij willen het werkgeluk van de brede regio Achterhoek vergroten. Dat doen we door mensgericht te werken, regionale allianties te sluiten en door onze vakgebieden arbodienstverlening, coaching, training en re-integratie met elkaar te verbinden.

VitaMee: beter naar werkgeluk

Onze inzetbaarheidscoach is de begeleider van de medewerker en aanspreekpunt voor de werkgever, met een uniek ontwikkeld sociaal-medisch verzuimproces.
VitaMee is als Arbodienst ISO 9001 gecertificeerd.

Richt coaching

Richt: verder naar werkgeluk

Onze coach versterkt de medewerkers en de organisatie op weg naar werkgeluk. We helpen medewerkers richting vinden en geven.

JOY: terug naar werkgeluk

Onze unieke care & case-coach begeleidt medewerkers met langdurig verzuim bij 2e spoor re-integratie met respect voor ziekte en beperkingen, maar met het oog op eigen regie en langdurig werkgeluk. JOY is ISO 9001 gecertificeerd.

Keuring Groot Rijbewijs

Medische keuringen voor groot rijbewijs.

Wie zijn wij?

VitaMee, Richt en JOY zijn drie verschillende onderdelen die werken vanuit dezelfde visie op werkgeluk. Met de onderdelen bieden wij alle knoppen waaraan werkgever en werknemer kunnen draaien om te zorgen voor een werkomgeving die langdurig welzijn bevordert: vanuit amplitie, preventie en curatief.

VitaMee richt zich met name op arbodienstverlening. Richt biedt coaching en professionele ontwikkeling en JOY zet zich in voor re-integratie.

De achterliggende filosofie is dat er voor 'welzijn' per definitie wederkerigheid is tussen werk en privé. Door oog te hebben voor de hele mens, en op basis daarvan te doen wat nodig is, zorg je ervoor dat iedereen op een gezonde en prettige manier aan het werk blijft. Goed voor werknemer en werkgever. Goed voor de maatschappij.

Joy naar werkgeluk

Met de coach van JOY terug naar werkgeluk

Na langdurig ziekteverzuim weer met plezier aan het werk. Vaak willen werknemers dat maar al te graag. Maar ze raken verstrikt in het web van regels van de ziektekostenverzekeraar, verplichtingen van het UWV, adviezen van deskundigen en de angst om baan en inkomen te verliezen.

Onze persoonlijke coaches van JOY helpen deze werknemers zelf de regie over hun toekomst te nemen. Met vertrouwen terug naar werkgeluk.

Wat onze klanten zeggen