Training: vertrouwenspersoon in het MKB

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Op dinsdag 19 september as. organiseren wij samen met Datispienter een 1-daagse training ‘Vertrouwenspersoon in het MKB’ op het trainingscentrum in Baak. Tijdens deze training krijg je inzicht in de positie, taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon. Tevens leer je medewerkers opvangen, ondersteunen en raadgeven. Meer informatie over deze training tref je hier aan.

Deel dit artikel