Integrale Arbodienst

Ziek zijn is slechts één van de acht mogelijke oorzaken waardoor iemand verzuimt om te werken. Overmatig verzuim is op zichzelf geen probleem. Het is een symptoom. Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, zowel op het werk als privé, speelt een cruciale rol om lekker aan ’t werk te kunnen zijn.

Onze deskundigen begeleiden bedrijven en medewerkers bij alle zaken rondom verzuim volgens de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001. 

Onze werkwijze

De praktijkondersteuner bedrijfsarts voert de praktische verzuim/inzetbaarheidsbegeleiding uit onder eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Zij vormen samen het verzuim- en preventieteam. De bedrijfsarts heeft toegang tot alle dossiers waar hij verantwoordelijk voor is en checkt periodiek de lopende verzuimdossiers. Hij heeft de bevoegdheid om in te grijpen in de verzuimbegeleiding of een verzuimende medewerker op te roepen.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts en bedrijfsarts hebben elke vijf weken contact over de verzuimdossiers. De praktijkondersteuner bedrijfsarts legt bij elk eerste contact met de cliënt uit dat hij/zij onder taakdelegatie werkt, in opdracht van en namens de bedrijfsarts.

Ook legt de praktijkondersteuner bedrijfsarts uit dat hij/zij een onafhankelijk adviseur is die zowel werkgever als werknemer adviseert en dat een medische beoordeling, indien nodig, uitgevoerd kan worden door de bedrijfsarts. De medewerker heeft in het kader van verzuimbegeleiding altijd het recht om de bedrijfsarts te consulteren.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts dient deze wens te honoreren en direct een afspraak bij een bedrijfsarts in te plannen. 

Tarieven

Eigen beheer

42
50 *
jaar / medewerker
  • Een professioneel online verzuimsysteem
  • Werknemersportal
  • Terugvallen op een vaste externe casemanager
  • Eén loket voor alle gecertificeerde deskundigen
  • Eigen verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de uitvoeren van de verzuimprotocollen
  • De diensten van VitaMee zijn modulair inzetbaar

Volledig uit handen

Op aanvraag
  • Een alomvattend pakket voor wanneer je intensief ondersteund wilt worden bij het verzuimproces
  • In overeenstemming met eigen protocollen en alle Wet Verbetering Poortwachter- en UWV-verplichtingen
  • Alle interventies van de casemanager zijn inbegrepen.
  • De inzet van bedrijfsartsen en andere deskundigen is modulair en gebeurt altijd in overleg

Wil je meer weten over de tarieven? Neem gerust contact op via 0314-755 159 of info@vitamee.nl