re-integratie naar werkgeluk

Met de coach van JOY terug
naar werkgeluk

Na langdurig ziekteverzuim weer met plezier aan het werk. Vaak willen werknemers dat maar al te graag. Maar ze raken verstrikt in het web van regels van de ziektekostenverzekeraar, verplichtingen van het UWV, adviezen van deskundigen en de angst om baan en inkomen te verliezen.

Onze persoonlijke coaches van JOY helpen deze werknemers zelf de regie over hun toekomst te nemen. Met vertrouwen terug naar werkgeluk.

Re-integreren is niet terugbrengen,
maar verder komen

Als terugkeer naar je werk onzeker wordt of het ziekteverzuim langer duurt dan 42 weken, heeft succesvol re-integreren veel te maken met zelf de teugels in handen nemen. Ontdekken wat je nog wél kunt en graag doet. In plaats van je laten frustreren door wat niet meer mogelijk is. Achterhalen welk werk je voldoening geeft, zelfvertrouwen, trots, en uiteindelijk: persoonlijk geluk. Het klinkt allemaal heel logisch als je het zo leest. Zó uit het boekje. Maar de praktijk is jammer genoeg een stuk weerbarstiger.

Teveel bemoeien werkt niet

Als we niet oppassen is iedereen druk met re-integratie, maar wordt niemand er beter van. De werkgever, de leidinggevende, de HR-medewerker, het UWV, de verzekeraar, de bedrijfsarts, de huisarts, de psycholoog, de fysiotherapeut, familie en vrienden: iedereen heeft zijn of haar eigen visie en adviezen én wetten en regels. En de werknemer? Die staat voor lastige keuzes en overziet het vaak niet meer. Daar schieten zowel de werknemer, de werkgever als de arbeidsmarkt niets mee op.

JOY activeert, adviseert en ondersteunt

De coach van JOY is de persoonlijke coach die de werknemer beschermt tegen de valkuilen bij re-integratie, maar die ook het kompas is op de zoektocht naar persoonlijk werkgeluk. Die de mogelijkheden laat zien, de werknemer helpt om het verstand te gebruiken en zijn of haar hart te volgen. Te kiezen wat het beste voor hem of haar is en hoe dat bereikt kan worden. De werknemer vindt zo stap voor stap de balans tussen terugkeer, uitdaging en geluk. De coach van JOY zorgt ervoor dat de plannen en acties van de werknemer niet botsen met de regels en belangen van de werkgever, de keurings- en uitkeringsinstanties, etc. Zekerheid, vertrouwen en rust bij alle partijen zijn sleutelwoorden.

Wie is de coach van JOY?

Alleen seniore casemanagers met voldoende kennis en levenservaring nemen de rol aan van JOY coach. Vanzelfsprekend is JOY vertrouwd met de wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie. Ze kent de instanties en de mensen die daar werken. JOY denkt niet in hokjes en muren maar in openingen en doorbraken. En het belangrijkste: JOY heeft al vaak genoeg ervaren dat het leven niet maakbaar is. Ze kan zich goed verplaatsen in de werknemer, die vertrouwt op de coach van JOY en doet wat gedaan moet worden.

naar werkgeluk na ziekte

Wat betekent de coach van JOY voor de werknemer?

Wat betekent de coach van JOY voor de werkgever?

Meer informatie over JOY

Waar kunnen we je op bereiken?