Alle informatie voor de keuring groot rijbewijs

Bij VitaMee kunt u alleen terecht voor een medische keuring voor een groot rijbewijs. Deze keuringen worden op onze vestiging in Doetinchem gedaan.

Voordat u een afspraak bij VitaMee kunt maken, moet u eerst een gezondheidsverklaring invullen en door het CBR laten beoordelen. U kunt de gezondheidsverklaring verkrijgen bij het CBR (of bij uw gemeente). De CBR site geeft hier nadere uitleg over. Op basis van deze eigen gezondheidsverklaring bepaalt het CBR waar eventueel extra aandacht voor moet zijn.

Wanneer het CBR uw gezondheidsverklaring heeft beoordeeld, ontvangt u een zogenaamde ZD code. Deze code hebt u nodig om een afspraak bij VitaMee te kunnen maken. Hiermee kan de keurend arts de resultaten van de keuring rechtstreeks naar het CBR sturen. Als u geen ZD code hebt, hebt u mogelijk nog geen gezondheidsverklaring ingevuld, of moet u nog wachten op de beoordeling door het CBR.

Let er bij de planning van de afspraak bij VitaMee op dat het CBR (afhankelijk van de resultaten van de keuring) soms wat meer tijd nodig heeft voor de beoordeling van de keuringsgegevens.

Hoe gaat een rijbewijskeuring in zijn werk?

Een keuringsafspraak maken

U kunt een afspraak voor de keuring groot rijbewijs boeken wanneer u:

 • jonger bent dan 75 jaar én
 • een goede ZD-code van het CBR ontvangen hebt. (dwz 10 tekens; hoofd- en kleine letters en cijfers) Met deze code kan de bedrijfsarts de keuringsgegevens direct tijdens de keuring in het systeem van het CBR invoeren.

Meer informatie

Een ZD-code is een code van ZorgDomein. Dit is een digitaal systeem waarmee veel artsen en specialisten werken. De arts of specialist verstuurt uw informatie via ZorgDomein met uw unieke ZD-code naar het CBR. Zo komt de gevraagde informatie meteen bij hen binnen en kunnen zij sneller beoordelen of u veilig de weg op kunt.

Waar vind ik mijn ZD-code?
Op uw verwijsbrief naar arts of specialist staat een ZD-code.

 • Klein potje urine (max 2 uur oud) met draaidop
 • Uw eigen rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
 • Keuringsverslag (aanvragen via het CBR) én de brief van CBR met de zogenaamde ZD-code. De ZD-code is heel belangrijk, want daarmee kunnen de gegevens rechtstreeks door de keurend arts in het systeem van het CBR ingevoerd worden. Dit komt de afhandelingssnelheid bij het CBR ten goede. Geen of een verkeerde ZD-code (let op de hoofd- en kleine letters) leidt tot vertraging.
 • Eventuele medicijnlijst (met naam en dosering; via apotheek op te vragen)
 • Eventuele bril/contactlenzen. Wanneer u lenzen draagt vraagt het CBR dat de precieze sterkte wordt vermeld. (Vraag deze gegevens aan uw opticien, of neem de doosjes (waar de sterkte op staat) mee waarin u ze nieuw hebt aangeleverd gekregen.)
 • Gesprek over de algemene gezondheid
 • Oogonderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Urineonderzoek op het suikergehalte
 • Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek (zo nodig)
 • Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen
 • De keurend arts mag u niet de uitslag geven; dat is voorbehouden aan het CBR.

De kosten bedragen €107,60 excl. 21% btw. €131,20 incl. btw.

(Bij iedere extra ZD code/formulier betaald u extra kosten: € 17,93 excl. btw, € 21,70 incl. btw.)

 • Wij sturen het keuringsverslag digitaal door naar het CBR
 • Het CBR kan besluiten dat aanvullend onderzoek door een specialist nodig is, of kan een aanvullende rijtest verlangen (hoge uitzondering)
 • Het CBR deelt de uitslag per brief mee. Er zijn drie mogelijkheden:
 1. ) U bent geschikt.
 2. ) U bent deels geschikt; uw rijbewijs heeft beperkende bepalingen
 3. ) U bent ongeschikt

Wilt u een factuur? Dan kiest u bij het maken van de afspraak voor ‘Keuring zakelijk groot rijbewijs’. Vult u bij het boeken van uw afspraak ook het KVK nummer in van het bedrijf waar u voor werkt. Om een afspraak te plannen dient u meteen te betalen. Uw factuur wordt door onze administratie naar u gestuurd.

Neem voor vragen contact op via administratie@vitamee.nl of bel naar 0314 755 159.

Het hele beoordelingsproces kan door drukte bij het CBR een forse tijd duren. De feitelijke keuring bij VitaMee kost circa 20 minuten bij de arts.

Op de website van het CBR staat te lezen: “Mensen die nog een medische beoordeling nodig hebben , wordt geadviseerd dit ten minste 4 maanden voor het verlopen van hun rijbewijs ditaal, via mijn CBR, aan te vragen. Als u problemen met uw gezondheid heeft, raden wij 5 maanden aan.”.

Het registreren van een papieren gezondheidsverklaring duurt ongeveer drie weken langer dan de digitale verwerking. VitaMee heeft via Zorgdomein een online koppeling. Uw gegevens worden dus na afloop van de keuring direct ingediend bij het CBR.