Wat kan een coachtraject met een toegepast psycholoog/coach voor mij betekenen?

De toegepast psycholoog helpt mensen om goed om te gaan bij hun klachten. Psychologische coaching draagt op die manier bij aan een voorspoedige re-integratie en kan (volledig) uitval door licht psychische en mentale klachten voorkomen.

Veel mensen ervaren op een punt in hun leven psychische of mentale klachten. Dat kan door ziekte, werk- of privésituatie. Je zou kunnen zeggen dat het vrij normaal is om een keer gehinderd te worden om goed te functioneren.

Wat minder ‘normaal’ is, is om daar goed bij begeleid te worden. Vaak wordt gewacht tot iemand ziek is of niet meer kan werken. Het resultaat is vaak een lange en kostbare verzuimperiode.

Psychische klachten gaan vaak samen met een gebrek aan energie, neerslachtigheid en slecht slapen. Bij thema’s zoals overspanning, burn-out klachten, depressieve gevoelens en/of angstgevoelens, is het juist belangrijk goed om te gaan met de klachten om uit die vicieuze cirkel te komen.

Psychologische coaching helpt met gerichte interventies om behulpzame keuzes te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met de klachten, de situatie en algemene context. Het beoogde resultaat is het verbeteren van het persoonlijk functioneren, de algemene belastbaarheid en natuurlijk uiteindelijk werkhervatting.

Soms gaat dat echter via een omweg en wordt er eerst gewerkt aan het omgaan met de klachten op dat moment. Wil je meer weten over wat onze toegepast psycholoog/ coach voor jou kan betekenen? Stel je vraag via peter@vitamee.nl.

Deel dit artikel