Vertrouwenspersoon

Wij gaan er vanuit dat elke werkgever en medewerker graag op een gezonde en prettige manier met elkaar willen blijven werken.

Desondanks kan het voorkomen dat er ongewenst gedrag of integriteitsschendingen voorkomen op de werkvloer. Waar mensen zijn, zijn ook verschillende normen, waarden, belangen en verschillende manieren van communicatie. VitaMee richt zich daarom ook op de ondersteuning bij het creëren van sociale veiligheid voor werkgevers en werknemers, zodat zij op een prettige manier met elkaar kunnen blijven werken.

De externe vertrouwenspersonen van VitaMee houden zich bezig met de sociale veiligheid bij jouw bedrijf en zijn gespecialiseerd in ongewenste omgangsvormen (discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld) en integriteitsschendingen op de werkvloer en zijn er voor zowel de werknemer als werkgever.

Een melding maken van ongewenste omgangsvormen kan voor een slachtoffer lastig zijn. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Het kan voor een slachtoffer lastig zijn om open over problemen te praten. Deze deskundige is onafhankelijk en kijkt daardoor met een open blik naar de situatie.

De vertrouwenspersonen zijn:

Aanbod

Wat betekent de vertrouwenspersoon van VitaMee voor de werkgever en werknemer?

  1. Het opvangen, begeleiden en adviseren van jou als melder op het moment dat je sociale onveiligheid ervaart of integriteitsschendingen bespreekbaar wil maken;
  2. Het geven van voorlichting voor het bedrijf rondom het thema sociale veiligheid, het informeren van wetswijzigingen of veranderingen en het inspireren van het bedrijf als het gaat om sociale veiligheid;
  3. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en/of management.

Werkwijze

De vertrouwenspersonen van VitaMee zijn er voor alle medewerkers, directieleden, bestuurders en managers van jullie bedrijf. Wij zullen aan de hand van een kennismakingsgesprek uitleggen wat de rol van de vertrouwenspersoon voor jullie kan betekenen, waarin er mogelijkheid is om samen te sparren over de invulling van de rol op jullie werkvloer. Te denken valt aan een preventieve inzet met behulp van voorlichtingsmomenten.

Ook zullen wij ingaan op de gedragscode, meldregeling en klachtenregeling. Uiteraard leest de vertrouwenspersoon zich in in de regels en protocollen die de organisatie kent, om zodoende de medewerker juist te kunnen begeleiden. Tot slot zal VitaMee een introductiebrief aanleveren om de bekendheid voor het gebruik van de vertrouwenspersoon intern te vergroten.

Abonnement en uurtarief

Er wordt gebruik gemaakt van een abonnementsvorm. Elke medewerker, directielid, bestuurder en/of manager kan gebruik maken van de bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen.

Éénmalige opstartkosten:                                 € 429,-

Abonnementskosten per kalenderjaar:             € 385,-

Inzet extern vertrouwenspersoon uurtarief:      € 141,50

Eventuele reistijd en reiskilometervergoeding worden gezamenlijk tegen 60% van het geldende uurtarief in rekening gebracht.

 

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

Wil je meer weten over de vertrouwenspersonen? Neem gerust contact op via 0314-755 159 of info@vitamee.nl