Eindelijk wat kleur in de verzuimregenboog, maar roze verzuim?

Als je een leidinggevende of HR-adviseur bent, dan ben je vast bekend met wit, grijs en zwart verzuim. Maar in hoeverre ben je bekend met het roze verzuim?

Even voor het ophalen van je kennis

  • Zwart: valt onder fraudeverzuim. De aanleiding van afwezigheid is ongeoorloofd. In werkelijkheid is het aandeel zwart verzuim zeer klein.
  • Grijs: wanneer de aanleiding van afwezigheid twijfelachtig is, bijvoorbeeld wanneer iemand langer dan geoorloofd moet herstellen van een griepje. Ook een ziekmelding terwijl een kind ziek is, of om andere privéredenen, wordt grijs verzuim genoemd.
  • Wit: iemand is medisch objectiveerbaar ziek en afwezig.

Deze kleuren vallen onder de noemer absenteïsme. Een zieke medewerker straalt door fysieke afwezigheid.

Bij roze verzuim is dat niet het geval. Een medewerker is er namelijk gewoon, echter de vraag is of diegene niet beter thuis had kunnen blijven. Het sjieke woord is presentëisme.

Bij roze verzuim daalt de productiviteit wanneer er een fysieke of psychische klacht aan ten grondslag ligt. Dit hoeft niet medisch te zijn. Het gevolg is wel dat de medewerker merkbaar slechter functioneert.

De productiviteit daalt bij roze verzuim doordat

  • taken minder nauwkeurig worden uitgevoerd;
  • diegene of iemand anders de taak opnieuw moet uitvoeren;
  • iemand een taak niet kan uitvoeren;
  • de vaardigheid om te communiceren tijdens het werk vermindert.

Mocht je je nu afvragen of je wat moet doen met het roze verzuim, dan is ons antwoord volmondig: JA. Een roze verzuimer kan zich soms verstoppen achter hoge ambities en veel daadkracht, maar de kans op langdurige uitval is aanzienlijk hoger bij een roze verzuimer. Hij of zij zal namelijk niet snel op de rem trappen vanwege bijvoorbeeld zijn hoge mate van loyaliteit.

Heb je een vermoeden dat iemand altijd op zijn tenen loopt of vaak klaagt, ga dan het gesprek aan. Wil je meer informatie over de aanpak van roze verzuim? Neem dan gerust contact op.

Werk lekker!

Deel dit artikel