Luchtverversing en RI&E aanpassen vanwege COVID-19

COVID-19 blijft het onderwerp van de dag. Daarom informeren wij u graag over een aantal zaken die rondom het coronavirus spelen.

Aanpassen van de RI&E aan het COVID-19 protocol

Een COVID-19 protocol kan een RI&E niet vervangen voor terugkeer op de werkvloer. Het is daarom belangrijk dat u als werkgever de RI&E aanpast op het COVID-19 protocol.

Een protocol voor COVID-19 voor werknemers geeft houvast voor bedrijven. Maar alleen een protocol is niet genoeg, omdat het een nieuw risico betreft. De Arbowet (Artikel 5 lid 4) verplicht werkgevers om de bestaande RI&E aan te passen op nieuwe risico’s. In de aangepaste RI&E legt u uit welke afwegingen zijn gemaakt en hoe onder de 1,5 meter afstand kan worden gehouden en grote drukte op de werkvloer vermeden kan worden. Stem de gewijzigde RI&E af met de ondernemingsraad.

Luchtverversing

De zomerhitte zorgt voor een nieuwe uitdaging. Hoe zorgt u er als werkgever voor dat medewerkers op een veilige manier frisse lucht krijgen?

In de lucht die wordt ingeademd bevinden zich altijd micro-organismen, vastgehecht aan stofdeeltjes of fijne druppeltjes. Dit wordt ‘aërogene besmetting’ genoemd. De belangrijkste overdrachtsmogelijkheden van het virus verloopt via het aanhoesten, dus via de zogenaamde luchtwegsecreten.

Bij hoesten, niezen, spreken, zingen of schreeuwen worden grote of kleine druppeltjes in de lucht gebracht. Voor het grootste deel zijn dit relatief grote druppels die niet verder komen dan 1,5 a 2 meter van de bron. Kleinere druppels (aerosolen) kunnen echter langer in de lucht blijven zweven en met de luchtstromen worden meegevoerd en mogelijk op grotere afstanden van de bron mensen of dieren besmetten.

Wat kunt u als werkgever doen?

Bedenk dat medewerkers die besmet zijn met het coronavirus vaak (nog) geen klachten hebben. Zorg voor extra luchtverversing zodra de bezetting op de werkvloer toeneemt.

Dit kan door frequenter te luchten (regelmatig ramen en deuren tegen elkaar open zetten). Bij mechanische ventilatie kan dit door het ventilatiesysteem eerder aan te zetten en in een hogere stand. Bij gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met recirculatie is het advies om deze recirculatie uit te zetten om te voorkomen dat eventuele virussen via het recirculatiesysteem door het gehele gebouw verspreid worden. Hetzelfde geldt ook voor warmtewielen.

U kunt de bedrijfstijd van het ventilatiesysteem ruimer instellen zodat na de verblijfstijd van mensen (de concentratie aan micro-organismen in de lucht verder afneemt. Geadviseerd wordt om de aanwezige luchtbevochtigingsinstallatie buiten bedrijf te stellen.

Wilt u meer informatie of meteen aan de slag met de (gewijzigde) RI&E? Neem contact op met uw vaste casemanager.

Deel dit artikel