Klacht of geschil

VitaMee voert haar werkzaamheden met zorgvuldigheid uit. Er kan zich een situatie voordoen dat iemand, door wat voor reden dan ook, ontevreden is met de uitkomst hiervan.

Indien u ontevreden bent dan kunt u zich melden tot uw contactpersoon om de klacht te bespreken, dit kunt u doen door contact op te nemen met ons kantoor op 0544-353 000.

Mocht een situatie niet zomaar opgelost kunnen worden. Dan kunt u een formele klacht bij ons indienen. Dit kunt u doen door een mail te sturen met uw klacht naar verzuim@vitamee.nl.

Dan nemen wij uw klacht in behandeling en nemen wij contact met u op over een passende oplossing.

Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de klacht is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.

VitaMee is aangesloten bij DOK-H. De geschillencommissie doet onderzoek naar de oorzaak van het geschil en zal een advies uitbrengen. DOK-H is een onafhankelijke geschillen commissie.

Mocht u zich willen wenden tot DOK-H, dan verwijzen wij u naar: https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling.