Workshop: Het verzuimgesprek voeren

Het wordt vaak moeilijk gevonden en het voelt al snel alsof je de confrontatie met een zieke medewerker aan moet gaan. Hoe kun je dan toch een goed verzuimgesprek voeren?

Van een goed gevoerd verzuimgesprek kan een sterk motiverende werking uitgaan. Voor de leidinggevende is het daarom van belang de mogelijkheden die zo’n gesprek biedt optimaal te benutten.

Veel leidinggevenden weten niet goed hoe ze om moeten gaan met een zieke medewerker. Het wordt nog lastiger bij “ vage klachten” en wanneer het ziekteverzuim langer aanhoudt. De verantwoordelijkheid wordt dan al snel verlegd een medicus (bijvoorbeeld de bedrijfsarts).

Dit zijn veelvoorkomende vragen:

  • Hoe wordt een verzuimgesprek opgebouwd?
  • Welke vragen mogen wel gesteld worden en welke niet?
  • Waarover moeten leidinggevenden wel praten?
  • Tot welke afspraken moeten we komen?

 

Dit en meer komt aan de orde in deze training.

De training ‘Hoe kan ik een verzuimgesprek voeren geeft ruimte voor inbreng uit de eigen beroepspraktijk en voor persoonlijke ontwikkeling.

Na afloop van de training hebben deelnemers bovendien inzicht in hun persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en in hun eigen stijl van gespreksvoering.

Zij zijn zich meer bewust van de gevolgen van verzuim op de lange termijn en krijgen handvatten om op pro-actieve wijze invulling te geven aan hun verzuimbeleid passend binnen de cultuur van de organisatie.

Deel dit artikel