Covid-19 en privacy

De autoriteit persoonsgegevens heeft hierover een standpunt ingenomen. Voor de volledigheid zie website.

Echter volgens EDPB (Europese Autoriteit Persoonsgegevens) is het wel mogelijk werknemers met corona te registeren.

De EDPB heeft eerder deze week een persbericht uitgestuurd waarin wordt aangegeven dat werkgevers, zonder toestemming van de werknemer, persoonsgegevens mogen verwerken in verband met het coronavirus. De grondslag is dan artikel 9 lid 2 sub i AVG (volksgezondheid).

Daarnaast hebben werkgevers ook een belang vanwege hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek en gezonde werkomgeving en met het oog op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden et cetera. Uiteraard moet de beveiliging op orde zijn en mogen alleen die gegevens verwerkt worden die ook noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.

Dit biedt dus de mogelijkheid om medewerkers die hun werk nog wel zouden kunnen doen maar symptomen van corona hebben of vanwege andere omstandigheden niet kunnen werken, te registreren. Hiermee wordt het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens overruled. (bron: WVO Advocaten).

Voor verdere adviezen en artikelen rondom het COVID-19 verwijzen we graag naar onze website.

Deel dit artikel