Werkwijze Poortwachter addendum i.v.m. Covid-19

Vanaf 1 april 2020 heeft het UWV een addendum versie 2, uitgegeven op de Wet Verbetering Poortwachter in verband met het COVID-19 virus.

Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties ontstaan doordat de verplichtingen rond het Re-integratie Verslag (RIV) niet geheel nagekomen kunnen worden.

Het UWV zal vaststellen of er, gezien de bijzondere omstandigheden, in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden.

Het addendum geeft leidraad en antwoorden hoe te handelen wanneer dit bij een WIA-aanvraag het geval is.

Voor de volledige tekst verwijzen we graag naar de website van het UWV.

Kort samengevat
Wanneer, als gevolg van het COVID-19 virus de WIA aanvraag administratief niet geheel compleet is en/of er zijn bepaalde re-integratie inspanningen niet uitgevoerd, ga vooraf in overleg met het UWV

Geef duidelijkheid bij de WIA-aanvraag. Blijf checken of deze bekort kan worden i.v.m. het niet kunnen repareren van de inspanningen door het COVID-19, mocht er onverhoopt wel een loonsanctie worden opgelegd.

Is dit het geval dien dan een bekortingsverzoek in. Natuurlijk kunnen uw casemanagers u hierbij ondersteunen.

Deel dit artikel