fbpx
addendum UWV covid-19

Werkwijze Poortwachter addendum i.v.m. Covid-19

Vanaf 1 april 2020 heeft het UWV een addendum versie 2, uitgegeven op de Wet Verbetering Poortwachter in verband met het COVID-19 virus.

Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties ontstaan doordat de verplichtingen rond het Re-integratie Verslag (RIV) niet geheel nagekomen kunnen worden.

Het UWV zal vaststellen of er, gezien de bijzondere omstandigheden, in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden.

Het addendum geeft leidraad en antwoorden hoe te handelen wanneer dit bij een WIA-aanvraag het geval is.

Voor de volledige tekst verwijzen we graag naar de website van het UWV.

Kort samengevat
Wanneer, als gevolg van het COVID-19 virus de WIA aanvraag administratief niet geheel compleet is en/of er zijn bepaalde re-integratie inspanningen niet uitgevoerd, ga vooraf in overleg met het UWV

Geef duidelijkheid bij de WIA-aanvraag. Blijf checken of deze bekort kan worden i.v.m. het niet kunnen repareren van de inspanningen door het COVID-19, mocht er onverhoopt wel een loonsanctie worden opgelegd.

Is dit het geval dien dan een bekortingsverzoek in. Natuurlijk kunnen uw casemanagers u hierbij ondersteunen.

Vertel ons wat je vindt

Deel dit bericht met je collega's

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email