Leidinggeven in de praktijk

Leidinggevenden leren hun medewerkers resultaat- en mensgericht aan te sturen op basis van authenticiteit en vertrouwen.

  • Zelfinzicht
  • Resultaatgericht leidinggeven
  • Mensgericht leidinggeven
  • Leidinggeven in de praktijk (inclusief acteur)
  • Vitaliteit & gezondheid
  • Borging & opvolging

incompany

Het gehele ontwikkeltraject heeft een looptijd van gemiddeld 1,5 jaar. Iedere module doorloopt een cyclus van verschillende interventies als een training, coaching, intervisie, werkplekopdrachten en een evaluatie binnen modules van 8-10 weken.

open cursus

De cursus start twee keer per jaar en heeft een looptijd van 4-5 maanden. Opgebouwd uit: 1x intake, 2x coaching, 3x intervisie, 3x dagdeel training, 2x evaluatie. Lees meer