Persoonlijke coaching

Coachingsgesprekken bij VitaMee zijn altijd doelgericht en gaan over praktische situaties. We combineren coachingsgesprekken altijd met voortgangsgesprekken met de leidinggevende van de deelnemer om dit te waarborgen. De aanleiding kan liggen op het gebied van functioneren, communicatie, werkmotivatie of vitaliteit. We gaan aan de slag met de onderstaande onderwerpen.

Communicatieve vaardigheden
Om open, eerlijk en met respect te praten over makkelijke en moeilijke zaken. Om je ware gezicht te kunnen laten zien, om te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt.

Zelfkennis
Om de juiste woorden te vinden voor jouw… visie, missie, doelen, waarden en kwaliteiten. Maar ook voor jouw overtuigingen, aannames, gevoelens, emoties, blokkades, denkpatronen en gedragspatronen.

Zelfvertrouwen
Om jezelf te accepteren en waarderen en dit ook uit te stralen naar anderen.