Coaching

Coaching is een dankbaar hulpmiddel bij het verbeteren van het persoonlijk functioneren, het voorkomen van arbeidsongeschiktheid door spanningen of conflicten en het stimuleren van re-integratie.

Coaching van VitaMee richt zich op:

    • Authentiek en transparant communiceren
    • Persoonlijke effectiviteit en omgaan met kritiek
    • Nee-zeggen en grenzen aangeven
    • Omgaan met werkdruk en/of verandering

 

Ontwikkelgesprekken

‘Wat is er over een half jaar anders?’ Deze vraag vormt de basis van een gesprek tussen de medewerker, de leidinggevende en de coach van VitaMee. De medewerker formuleert uiteindelijk zelf zijn ontwikkeldoelstellingen en plan van aanpak. Ontwikkelgesprekken zijn een functioneel vervolg op o.a. functioneringsgesprekken.

Bemiddelingsgesprekken

Soms ontstaan er spanningen tussen mensen, die niet vanzelf verdwijnen. Als deze niet tijdig aangepakt worden, monden ze uit in conflicten die buitensporig veel energie vergen. Een bemiddelaar van VitaMee helpt daarom in een vroeg stadium de spanning te doorbreken en het gesprek op gang te brengen en te houden.

Verbeter- & exittrajecten

Is het vertrouwen tussen werknemer en werkgever geschaad? VitaMee begeleidt beide partijen graag door het opstarten en monitoren van een verbetertraject. Mocht dit niet voor beide partijen het gewenste resultaat opleveren, dan ondersteunt VitaMee het goed uit elkaar gaan via een vaststellingsovereenkomst.

Naast de persoonlijke interventies voorziet VitaMee ook in mini-trainingen op groepsbasis. Iedere sessie van maximaal 2 uur staat er één onderwerp centraal. De mini-trainingen kunnen in serie, maar ook afzonderlijk worden ingezet met een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers.