Verzuim in de praktijk

Leidinggevende casemanagers krijgen handvatten en tips voor de uitvoering van een gedegen verzuimbeleid en het opbouwen van goede dossiers. Het geleerde is direct in de praktijk toe te passen, volgens alle stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Wet- & regelgeving
  • Invloed op verzuim
  • Communicatie & gedrag

incompany

De cursus heeft een looptijd van gemiddeld 3-4 maanden. Opgebouwd uit: 1x intake, 3x mini-training, 1x intervisie, 1x evaluatie.

open cursus

De cursus start twee keer per jaar en heeft een looptijd van 3-4 maanden. Opgebouwd uit: 1x (telefonische) intake, 3x mini-training, 1x telefonische evaluatie.